opzegging door verzekeraar

De verzekeraar heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Dergelijke situaties moeten in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten wel zijn opgenomen. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt of in het geval van ongebruikelijk veel schadeclaims kan een maatschappij besluiten om de verzekering te beëindigen. Een dergelijk voorbeeld doet zich ook voor als u niet hebt meegewerkt bij de afwikkeling van een schade. Of als de verzekeraar heeft geconstateerd dat er bij een schadedeclaratie meer is opgegeven dat dat er was gestolen. Vaak zal de verzekeraar de verzekerde een paar weken de tijd geven om een alternatieve verzekeraar te vinden. Wij kunnen u in dit geval een nieuwe verzekering aanbieden.

Wij bieden verzekeringen aan voor o.a.
  • een auto
  • andere gemotoriseerde voertuigen
  • een woonhuisverzekering
  • een inboedelverzekering
  • een aansprakelijkheidsverzekerig
  • een rechtsbijstandverzekering
  • uw zakelijke verzekeringen
Contactgegevens Geen Acceptatie door opzegging verzekeraar:

Telefoonnummer: 085 2100 104 ( ma. / zat. van 09:00 tot 17:00 )Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag